Časopis EUROSTAV - 6/2007
Tematické okruhy
stavebné konštrukcie z betónu, ocele, dreva, betón v podzemných a základových konštrukciách, vodotesné betónové konštrukcie, striekaný betón a vláknobetón, kamenivo, prísady, povrchové a protikorózne úpravy oceľových konštrukcií, transportbetóny, betóny s rozptýlenou výstužou, špeciálne cementy, malty a kamenivo, vápna, piesky, asfalty
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG