späť na obsah časopisu  

Prínos kontaktných zatepľovacích systémov pri znižovaní energetickej náročnosti budov je jednoznačný a prakticky preukázaný. Primárne boli tieto systémy vnímané ako materiál pre dodatočné zateplenie budov. Prax potvrdila ich rovnocenné uplatnenie aj pri novostavbách. Uplatnenie zatepľovacích systémov pri obnove a modernizácii bytového fondu, postaveného prevažne panelovou technológiou, dáva šancu nielen na zlepšenie teplotechnických charakteristík ich obvodového plášťa, ale aj na zlepšenie architektonického výrazu týchto budov. Žiaľ, prax dokazuje, že nie vždy je tomu tak, a práve preto treba tejto oblasti venovať viac pozornosti.


Autor
Ing. arch. Igor Teplan, Ing. arch. Eva Teplanová, autorizovaní architekti SKA Recenzent: Marián Pánik, STOMIX Slovensko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG