späť na obsah časopisu  

Rekonštrukcia Slovinského etnografického múzea je príkladom, že aj energeticky účinné a udržiavané budovy múzeí môžu uspokojiť architektonické a funkčné požiadavky i požiadavky na komfort. Predstavuje nové technológie v oblasti energetickej účinnosti, aplikované v praxi. Na medzinárodnej súťaži urbanistických a architektonických návrhov v roku 2001 získal projekt tejto rekonštrukcie prvú cenu.


Autor
V spolupráci s Bojana Rogelj Škafarom pripravila Martina Trnkusová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG