späť na obsah časopisu

V Bruseli sa 22. novembra uskutočnila schôdza delegátov ENC (Eurocode National Correspondent). Zúčastnili sa jej zástupcovia 24 členských štátov CEN(Rada pre európsku normalizáciu), t. j. krajín EÚ, resp. EFTA.


Autor
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., SvF STU Bratislava,delegát ENC za SR
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG