späť na obsah časopisu

Pojem ?brownfields? sa už stal aj v odbore architektúry a urbanizmu zaužívaným, aktívne však zatiaľ viac v zahraničí ako u nás. Doslovný preklad síce znamená ?hnedé polia?, čím sa v odbornej terminológii pod ním rozumejú opustené plochy po priemyslovej výrobe. Za opustenú plochu sa považuje taká, ktorej miera využitia je nižšia ako 5 %, málo využívané plochy sú v intervale od 5 do 40 %. Ich charakteristickou črtou sú nielen opustené objekty a zariadenia, ale často je sprievodným javom aj ekologická záťaž týchto území. Znečistenie sa posudzuje podľa jeho miery a rizikovosti.


Autor
Prof Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG