späť na obsah časopisu Aj keď sa príchodom nových technológií a systémov pre segment šikmých a plochých striech na slovenský stavebný trh koncom 90 rokov minulého storočia dalo očakávať výrazné zlepšenie výslednej kvality strešných konštrukcií, nie je tomu celkom tak. Odborníci zdôrazňujú, že skutočnosťou je stále nedostatočná kvalita novo postavených striech, pričom hlavnú príčinu tejto situácie vidia jednak v nekvalitne vypracovanej projektovej dokumentácie a jednak v nedostatočnej kvalite stavebnej realizácie. Práve v dôsledku týchto príčin vykazuje až 75 % novopostavených striech určité poruchy. Aké sú skúsenosti predstaviteľov firiem, ktoré dodávajú na slovenský stavebný trh technológie, produkty alebo systémy pre šikmé a ploché strechy?
Autor
Pripravila redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG