späť na obsah časopisu Priestor podkrovia šikmých a aj strmých striech nebol spravidla využívaný na trvalý pobyt osôb a zväčša slúžil iba ako zázemie ? prevažne na skladovanie najrôznejších predmetov a sušenie prádla. Do podkrovia vidieckych objektov bolo v zime väčšinou uskladňované seno, ktoré fungovalo ako tepelno-izolačná vrstva. Vzhľadom nato, že nad touto vrstvou bola vzduchová mezera a potom už vlastná krytina (napr. škridle, šindle) na latách, vznikla tak funkčne v podstate ?predchodkyňa? dvojplášťovej konštrukcie strechy. Približne v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa začal priestor podkrovia (zväčša pri pôvodných bytových domoch) používať na bývanie a iné využitie s trvalým pobytom osôb. S nástupom nových konštrukčných riešení modernej architektúry sa postupne od 90. rokov čím ďalej tým vo väčšej miere začínajú uplatňovať nielen veľkoplošné strešné svetlíky, ale aj zasklené strešné plášte nad obytnými priestormi.
Autor
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Stavebná fakulta, ČVUT Praha
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG