späť na obsah časopisu Oceľ, drevo a železobetón sú v súčasnosti najpoužívanejšími materiálmi pre primárne konštrukcie transparentných zastrešení. V poslednej dekáde 20. storočia sa v primárnych konštrukciách sklených zastrešení a zvislých stien začalo používať v nosnej funkcii aj sklo. V kombinácii s oceľovými kotviacimi prvkami sú z lepených skiel realizované skladané sklené nosníky. V súčasnosti existujú realizácie oceľovo-sklených škrupín najmä vo sfére výskumu ale aj v reálnej architektúre, kde je v konštrukcii škrupiny využívaná schopnosť skla prenášať tlakové zaťaženia v konštrukcii.
Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., FA STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG