späť na obsah časopisu Držíte v rukách prílohu májového čísla Eurostavu, ktorá je venovaná problematike striech. Nie náhodou sme sa rozhodli prílohu venovať strechám. Veď číslo je venované fasádam a o strechách sa hovorí, že sú piatou fasádou budovy... Strecha naozaj dotvára celkové vnímanie budovy. Strecha môže svojím architektonickým, konštrukčným a materiálovým riešením umocniť celkové pôsobenie budovy, ale aj naopak. Ale aby bola tou povestnou čerešničkou na torte, nestačí, aby bola zaujímavo tvarovo, konštrukčne a materiálovo riešená. Dôležité je, aby aj jej realizácia bola kvalitná, aby sa správnym projektovým riešením a kvalitnou realizáciou predchádzalo poruchám striech. Výrobcovia strešných krytín pre šikmé strechy ako aj technológií pre realizáciu plochých striech už dávno pochopili, že nestačí, ak sa budú snažiť vyrobiť a predať čo najviac svojich produktov. To by bol rozhodne veľmi krátkozraký cieľ. Oveľa prezieravejšie je starať sa aj o kvalitu výroby svojich produktov a o kvalitu realizácie strechy, na ktorej sú použité ich produkty či systémy. Napriek tomu, skutočnosťou je stále nedostatočná kvalita striech a výskyt častých porúch. Dúfajme, že táto príloha o strechách aspoň trochu prispeje k lepšej osvete medzi projektantmi a realizátormi striech a publikované príklady riešenia konkrétnych budov a ich striech budú zase dobrou inšpiráciou.
Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG