Časopis EUROSTAV - 1-2/2008
Tematické okruhy

Obnova bytov postavených panelovou technológiou, obnova rozvodov, zatepľovanie, výmena okien, dverí, rekonštrukcie kotolní, humanizácia sídlisk, nadstavby na existujúce bytové domy, povrchové úpravy stien, drevostavby, vykurovanie a regulácia, dlažby a obklady, podlahy, tieniaca technika, markízy, úprava okolia, okrasné záhrady, zavlažovacie systémy, bazény, blezkozvody.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG