Časopis EUROSTAV - 10/2008
Tematické okruhy

Logistické parky, konverzia priemyslu, rekonštrukcie priemyselných hál, technológie výstavby priemyselných budov, oceľové, drevené a železobetónové a prefabrikované skelety priemyselných a obchodných hál, opláštenie, priemyselné brány, konštrukcie vonkajších schodísk, vykurovanie, chladenie, osvetlenie, regulácia a riadenie, špeciálne zakladanie, systémové riešenia halových, progresívne systémy debnenia, špeciálne technológie, špeciálne riešenia konštrukčné a vybavenostné, parkovanie a garážovanie, protipožiarne systémy a technológie, moderné materiály pre obvodové plášte, fasády, úprava vonkajších spevnených plôch, demolačné, deštrukčné a zemné práce.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG