Časopis EUROSTAV - 12/2008
Tematické okruhy
Sanačné systémy, zatepľovacie systémy, výmena podláh, výmena okien, dverí, vykurovanie, ochrana pamiatok, špeciálne techniky podrezávania a izolácie budov, rekonštrukcia striech, rekonštrukcia obvodových plášťov budov, zosilňovanie konštrukcií, odvlhčovacie metódy, stavebná chémia, statické a iné poruchy, vykurovanie a elektroinštalácie, rekonštrukcia historických okien a dverí, podlahy, umelecké remeslá, štukatérstvo.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG