Časopis EUROSTAV - 3/2008
Tematické okruhy

Riadenie a regulácia, inteligentné systémy riadenia, opláštenia a fasády pre inteligentné budovy, materiály, technológie a konštrukcie pre inteligentné a vysoké budovy, statická a požiarna bezpečnosť, elektrické, bezpečnostné, komunikačné a kontrolné zariadenia, energetická hospodárnosť, technické zariadenia budov ? vykurovanie, kanalizácia, rozvod vody, plynu, iné zdroje energie, osvetľovacia technika, progresívne technológie výstavby vysokých budov, prefabrikované a montované systémy, systémy riešenia fasád, facility manažment, energetický audit budov, eskalátory, výťahy.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG