Časopis EUROSTAV - 5/2008
Tematické okruhy

Materiály a technológie pre strešné konštrukcie, šikmé aj ploché strechy, strešné krytiny, údržba striech, rekonštrukcie striech, zelené strechy, sklenené strechy, izolácie striech, strešné doplnky, oplechovanie, komínové systémy, strešné okná a doplnky, pochôdzne strechy, strešné a odkvapové systémy, svetlíky, vikiere, svetlovody, odvetrávanie striech a strešných plášťov, parozábrany, bleskozvody, klampiarske strešné prvky, tepelné izolácie plochých a šikmých striech.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG