späť na obsah časopisu

Každé mesto by malo byť hrdé na svoju históriu. Špecifickú kategóriu tvorí história priemyselnej činnosti sídla, ktorá dokumentuje každodennú pracovnú „poéziu aj prózu“ človeka v procese priemyselnej výroby. Postupným spoločenským vývojom sa mení aj samotná podstata priemyslu, pracovné postupy, nástroje aj priestorové usporiadanie, v dôsledku čoho mnohé priemyselné územia a priestory stratili svoj pôvodný význam. Dnes tieto priestory priťahujú a zároveň inšpirujú, a v prípadoch, ak sa zachovali aj technologické zariadenia, umožňujú návštevníkom sa na chvíľu vrátiť do minulosti priemyselnej činnosti v rôznych vrstvách odkazov a zážitkov.


Autor
Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD., FA STU, Bratislava, Recenzia: Ing. arch. Y. Meziani, Foto: archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG