späť na obsah časopisu

V športovo-rekreačnej časti Piešťan budúci rok začne výstavba Paralympijského centra. Novostavba centra bude pozostávať z dvoch častí – viacúčelová hala a prechodné ubytovacie zariadenie – vytvárajúcich jeden architektonický celok. Celé zariadenie bude slúžiť najmä pre účely rehabilitácie pohybovo obmedzených ľudí po úraze, hala pre športové a spoločenské aktivity mestského i nadmestského významu.


Autor
V spolupráci s Ing. arch. K. Viskupičovou pripravila M. Trnkusová, Vizualizácie: Ing. M. Šlahor, Mgr. Art. G. Guniš
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG