späť na obsah časopisu

Problematika brownfieldov sa v poslednom období na Slovensku riešila iba okrajovo, v rámci iných projektov, a na lokálnej úrovni. Z medzinárodných skúseností však vyplýva, že najvhodnejším riešením je komplexné riešenie na celoštátnej úrovni. Výsledkom slovenského projektu je vyhodnotenie ich mapovania a následné zostavenie databázy, aby mohli byť zrevitalizované, aj pomocou finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, a znovu využívané. Tento krok značne posilní nielen mestá a obce, ale zároveň eliminuje tlak na zaberanie poľnohospodárskej pôdy a výstavbu na ,,zelených lúkach“. Príspevok sa venuje mapovaniu brownfieldov u nás i v Česku, a ich prvým výsledkom.


Autor
Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., TU Košice, Foto: archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG