späť na obsah časopisu

Za kuriózne môžeme považovať aj použitie rovnakého mena pre viacero miest. Pri niektorých mestách stačí vedieť názov a nájdeme ho na glóbuse. Inokedy to nestačí, niektoré názvy sú nečakane frekventované.


Autor
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava, Foto: archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG