späť na obsah časopisu

Vplyvom požiaru na stavbe alebo aj postavených objektoch dochádza v stavebných látkach ku zmenám ich mechanicko-fyzikálnych vlastností. Materiály z organických hmôt pri požiari horia a horenie spôsobuje úbytok ich hmotnosti i narušenie štruktúry. Vzhľadom na rozsah problematiky a vymedzený priestor len v krátkosti poukazujeme na niektoré dôležité skutočnosti, ktoré ovplyvňujú správanie stavebných konštrukcií a zabudovaných materiálov počas požiaru, ako i vplyv požiaru na požiarnu odolnosť nosných a požiarne deliacich konštrukcií.


Autor
Doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD., FŠI ŽU v Žiline, Foto: M. Turčánik, archív ZB HaZZ v Žiline, www.mojliptov.sk, www.nytimes.co
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG