späť na obsah časopisu V príspevku poukazujeme na pomerne zložitú problematiku analýzy nákladov, keď najmä v súčasnosti na stavebnom trhu prevláda ponuka stavebných prác nad ich dopytom, a keď vplyvom znižovania objemu stavebnej výroby, pri existujúcich výrobných kapacitách, pomer fixných a celkových nákladov negatívne vplýva na stavebné procesy.
Autor
Doc. Ing. František Mesároš, CSc., SvF TU Košice, Recenzent: Doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., EU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG