Časopis EUROSTAV - 1-2/2009
Tematické okruhy

Výstavba a obnova bytového fondu, zatepľovanie bytových budov, energeticky efektívne koncepty pre bytové budovy, vykurovanie a vetranie, alternatívnezdroje vykurovania a ohrevu teplej vody, humanizácia obytného prostredia, debarierizácia obytného prostredia, úprava okolia bytových domov, okrasné záhrady,detské ihriská, drobná architektúra, materiály a technológie pre výstavbu a obnovu bytových budov, riešenie fasád a striech, okná, dvere, vráta bytových budov, riešenie parkovania a garážovania, osvetlenie bytových budov, riešenie balkónov a terás.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG