späť na obsah časopisu Podstatnou zložkou nákladov stavebnej výroby je doprava stavebných hmôt. Tieto náklady, v závislosti od charakteru stavby a jej umiestnenia, môžu niekedy tvoriť 10 až 40 % z celkovej ceny stavby. Ich znižovanie znamená možnosť zvýšenia zisku, respektíve zvýšenie konkurencieschopnosti stavebnej firmy.
Autor
Doc. Ing. František Mesároš, CSc., TU SvF Košice, Recenzent: Ing. Gabriela Gajdošová, VÚSI Košice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG