späť na obsah časopisu

Dominantou komplexu River Park na nábreží Dunaja v Bratislave je budova River House, preklenujúca budúcu promenádu a presahujúca ponad hladinu Dunaja. Už prvý pohľad na vizualizácie štúdie objektu River House naznačoval, že návrh aj realizácia nosného systému budovy bude veľkou výzvou a bude si vyžadovať netradičné riešenia. Nemenej náročná úloha však čakala projektantov a realizačné firmy pri zakladaní objektu v zložitých podmienkach v tesnej blízkosti Dunaja, v niekoľkometrovej hĺbke pod hladinou rieky.


Autor
Ing. Daniel Kóňa, Prodis plus s. r. o., Foto: archív autora, zhotoviteľa stavby a D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG