späť na obsah časopisu

Aj na takom trvanlivom materiáli ako je betón, sa nepriaznivo prejavuje dlhodobé pôsobenie obklopujúceho prostredia. Príspevok sa zaoberá možnosťami aplikácie nových technológií a materiálov v oblasti sanácie betónových konštrukcií. Dôraz sa kladie na špeciálne sanačné postupy, ktoré nie sú na Slovensku veľmi rozšírené a pri porovnaní s klasickými sanačnými metódami poskytujú viaceré výhody.


Autor
Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., SvF STU v Bratislave, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, PhD., ČVUT v Prahe, Foto: archív autorov, B. Golejová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG