späť na obsah časopisu

Polyfunkčný dom Moyses sa nachádza v lokalite Belveder, ktorá sa postupne urbanizáciou formuje na novú štvrť centrálnej zóny mesta Banská Bystrica. Okrem bytových, polyfunkčných domov sú v tomto priestore realizované aj zariadenia mestského a nadmestského charakteru. Samostatný urbanistický blok vytvárajú Hospic Božieho Milosrdenstva a Polyfunkčný dom Moyses – objekty zamerané na sociálnu a zdravotnícku sféru, ktorých investorom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.


Autor
V spolupráci s Ing. arch. Mariánom Šovčíkom pripravila Martina Trnkusová, Foto: AMŠ Partners, spol. s r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG