späť na obsah časopisu

Existencia progresívnych materiálov a technológií prináša nové možnosti konštrukčnej tvorby v architektúre. Súčasná architektúra dokumentuje uplatňovanie nových materiálov. Trendy v oblasti obalových konštrukcií smerujú k zdokonaľovaniu stavebno-fyzikálnych parametrov pri súčasnom zachovaní vysokej kvality výsledného estetického stvárnenia budovy. Hybnou silou premeny je pretrvávajúci a gradujúci fenomén klimatických zmien a s ním spojené zvyšujúce sa nároky na kvalitu vnútorného prostredia. Materiál v súčasnej architektúre musí spĺňať estetické nároky a nároky na zabezpečenie požadovanej kvality vnútorného prostredia.


Autor
Ing. Daniel Molnári, FA STU v Bratislave, Recenzent: Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., FA STU v Bratislave, Foto: J. Ilkovič, www.farm4.static.flickr.com, www.dezeen.com, www.flickr.com, www.beton.org, www.solaris-glasstein.da
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG