späť na obsah časopisu

Vytváranie viac-menej uzavretých etnických enkláv je charakteristické najmä pre národy, ktoré sú „zvyknuté“ byť v pohybe po svete. V „domácich“, hostiteľských mestách potom máme malé Atény, malý Istanbul...najrozšírenejšie sú určite Chinatowns, čínske štvrte, čínske mestá. Pojem „Chinatown“ je amerikanizmus, ktorý vznikol v polovici 19. storočia.


Autor
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava, Foto: archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG