späť na obsah časopisu Facility management je v rámci Európskej únie považovaný za jednu z najdôležitejších služieb s významným prínosom pre výkonnosť podnikov. Pre odstránenie rôznych prístupov v oblasti facility managementu a zvýšenie komunikatívnosti medzi klientmi a poskytovateľmi služieb na európskom trhu vznikla požiadavka jednotnej terminológie a vyjasnenie vzájomných vzťahov organizačných procesov a procesov facility managementu. Na vytvorenie jednotného európskeho trhu v oblasti facility managementu bolo potrebné zaviesť jednotnú normu.
Autor
Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU v Bratislave, Recenzent: Ing. Ondřej Štrup, Hein colsuiting, s. r. o., (CZ), Ilustračné foto: B. Golejová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG