späť na obsah časopisu

Drevo predstavuje jeden z prapôvodných konštrukčných materiálov pre stavebnú činnosť ľudí. Do tohoto postavenia ho vynieslo niekoľko preň priaznivých skutočností. Drevo bolo a je výborným konštrukčným materiálom, navyše dnes už empiricky aj vedecky dobre overeným a spoznaným. Tisícročná tradícia jeho používania vyvinula empíriu navrhovania efektívnych aj estetických drevených konštrukcií a súčasná veda ju podložila exaktnosťou. Tým sa otvorili nové možnosti použitia dreva ako konštrukčného materiálu a ukázali sa smery a perspektívy ďalšieho vývoja konštrukcií z neho.


Autor
Doc. Ing. Ferdinand Draškovič, PhD., SvF STU v Bratislave, Recenzent: Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., TU vo Zvolene, Foto: J. Sandanus, www.flickr.com
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG