Časopis EUROSTAV - 11/2010
Tematické okruhy

zakladanie a výstavba hrubej stavby priemyselných, administratívnych a obchodných budov, technológie pre ich výstavbu, konštrukcie a opláštenia halových objektov, riešenia striech, parkovanie na strechách, úpravy povrchov v interiéri aj exteriéri, výťahy, eskalátory a turnikety, rekonštrukcia priemyselných budov...