Časopis EUROSTAV - 1-2/2010
Tematické okruhy

výstavba a obnova bytového fondu, zatepľovanie, energeticky efektívne koncepty bývania, materiály a technológie pre riešenie fasád, balkónov a terás, striech, okien, dverí, vrát, vykurovanie a vetranie, rozvody TZB, inžinierske siete, rekonštrukcie sietí, alternatívne zdroje energie pre vykurovanie a ohrev teplej vody, parkovanie a garážovanie, osvetlenie, humanizácia obytného prostredia, debarierizácia, úprava okolia, okrasné záhrady, detské ihriská, drobná architektúra, technológie a materiály pre riešenie bytových nadstavieb, výťahy

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG