Časopis EUROSTAV - 6/2010
Tematické okruhy

Analýza odvetvia stavebníctva na Slovensku za rok 2009 a dopady svetovej krízy naň, porovnanie výsledkov s okolitými európskymi krajinami, analýza bytovej výstavby, organizovanie trhu so stavebnými materiálmi, predpokladané trendy rozvoja ekonomiky a stavebníctva v nasledujúcich rokoch na Slovensku a v Európe, analýza a trendy rozvoja realitného trhu, možnosti zvyšovanie kvality stavebnej výroby.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG