späť na obsah časopisu

Energetická hospodárnosť budov je v súčasnosti dominantným sektorom v energetickej bilancii každej krajiny Európskej únie. A práve EÚ svojimi legislatívnymi krokmi prijatím viacerých zásadných smerníc, ktoré sa postupne implementujú do právneho poriadku jednotlivých členských krajín, vytvorila pozitívnu ofenzívu zameranú na výraznú redukciu spotreby energie. Bytové domy postavené na Slovensku približne do roku 1993, prípadne neskôr, nevyhovujú súčasným tepelno-technickým požiadavkám. Okrem zlepšenia tepelnej ochrany budovy je výhodné a i potrebné urobiť aj ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energie.


Autor
Ing. Hana Pustayová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
aj grafy archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG