späť na obsah časopisu

 

Minulý rok oslávilo naše vydavateľstvo 15. výročie svojho vzniku. Za pätnásť rokov existencie sme si vydobyli pevné postavenie na mediálnom trhu a v posilňovaní našej pozície chceme pokračovať aj naďalej. Svoju pozíciu lídra medzi odbornými periodikami z oblasti stavebníctva a architektúry mienime posilňovať aj naďalej. Povzbudením k tomu je nám aj ocenenie našej vydavateľskej činnosti v oblasti architektúry - Cena Martina Kusého za rok 2010, ktorú každoročne udeľuje Spolok architektov Slovenska.

Naše ambície sa však od vydavateľskej činnosti posúvajú aj ďalej. V tomto roku - v máji - chceme zorganizovať aj medzinárodnú odbornú konferenciu na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Dôvodom tejto našej aktivity je myšlienka prispieť ešte výraznejšie k šíreniu osvety v oblasti ochrany životného prostredia, znižovania energetickej náročnosti budov a k širšieho uplatňovaniu alternatívnych zdrojov energie v stavebníctve.

Európska únia si dala za cieľ do roku 2020 znížiť energetickú náročnosť budov o 20 %, zvýšiť podiel využitia alternatívnych zdrojov energie o 20 % a znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %. Aj keď sú už tieto ambiciózne ciele EÚ známe a medializované aj na Slovensku, nie je zatiaľ známe, aké kroky plánuje Slovensko k naplneniu týchto cieľov uskutočniť. Na uskutočnenie potrebných krokov je ešte čas, ale čím skôr začneme, tým skôr sa pripojíme ku krajinám, v ktorých už dnes chápu projektanti, architekti, ale aj výrobcovia stavebných výrobkov a materiálov projektovanie, navrhovanie a aj realizáciu budov v štandarde energeticky pasívnych domov ako výzvu. Výzvu, ktorej sa chytili, rozvíjajú ju a nechápu ju ako obmedzovanie ich tvorivosť, ale ktorá ich provokuje k hľadaniu nových, netradičných a efektívnejších riešení.

A časopis Eurostav chce byť pri tom. Chce prinášať z tejto oblasti stále nové informácie, ponúkať skúsenosti z iných krajín. Preto sa téme udržateľnosti v architektúre a stavebníctve a témam znižovania energetickej náročnosti budov budeme venovať počas celého roka 2011.

A začíname už v tomto čísle, ktorého hlavnou témou je bývanie a tvorba obytných zón a v ktorom prinášame, okrem iného, aj ukážky riešení energeticky efektívnych domov, ktoré môžu byť aj pre vás novou inšpiráciou.

V tomto roku prinášame do časopisu aj 2 nové rubriky. Jednou z nich je rubrika SolarCity, kde budeme predstavovať konkrétne príklady uplatňovania princípov udržateľnej výstavby v mestách a druhou je Patenty v stavebníctve, kde by sme chceli prinášať zaujímavé informácie o nových technológiách a výrobkoch, ktoré sú chránené patentom a ktoré tiež prispievajú k ochrane životného prostredia a k udržateľnosti v architektúre a v stavebníctve.

A jednu novú rubriku máme pre vás aj na našom webe. Ide o Galériu stavieb, v ktorej predstavujeme všetky stavby a architektonické diela, ktoré sme publikovali v časopise Eurostav od roku 2008 v rubrikách Architektúra a Výstavba vo svete. Je ich už viac ako 200 a všetky sú na webe. Stačí si len kliknúť! Galéria stavieb na www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Pekné čítanie prvého čísla Eurostavu v tomto roku praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

 

 


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG