späť na obsah časopisu

Ekonomický rozvoj v 21. storočí viac ako inokedy závisí od technologických a produktových inovácií. Dynamické zmeny v ostatných rokoch spôsobené globalizáciou priniesli potrebu medzinárodnej konkurencieschopnosti aj pre spoločnosti, ktoré operujú len na domácom trhu. Globalizácia vytvára pre firmy nové trhové príležitosti, no tie si vyžadujú aj nové inovatívne stratégie, pričom ich konkurencieschopnosť je založená na schopnosti poskytnúť produkty s vysokou pridanou hodnotou za konkurenčnú cenu.

 


Autor
Ing. Marián Michalovský, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Fotografie (vizualizácia)
archív ÚPV SR
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG