späť na obsah časopisu

Bývanie patrí medzi základné ľudské potreby, je taktiež úzko spojené s kvalitou života a právo na život je základným ľudským právom. Bývanie v určitej lokalite je vždy zviazané s pracovnými, vzdelávacími a inými príležitosťami, takže bytový deficit v jednej lokalite je možno len veľmi ťažko riešiť prostredníctvom prebytku bytov v inej lokalite. Možno povedať, že byt je drahým tovarom dlhodobej spotreby, investície do bývania patria k najväčším investíciám domácností.


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Ústav manažmentu STU Bratislava Recenzent: prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG