späť na obsah časopisu

V uplynulých desaťročiach sa výrazne posunulo nazeranie na ciele a ideály mestského rozvoja. Zásadný význam nadobudli diskusie o koncepcii udržateľného rozvoja. Ďalším znakom tohto obdobia je skutočnosť, že problematika mestského rozvoja sa v Európe z odborných diskusií posúvala čoraz viac do politických debát. Súvisí to s čoraz väčšou účasťou finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, ktoré priamo, alebo nepriamo smerovali do tejto oblasti.


Autor
Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Fotografie (vizualizácia)
Santa Cruiser, D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG