späť na obsah časopisu

V septembrovom Eurostave sme sa zamýšľali nad hľadaním novej tváre našich miest, pri ktorom nás môže inšpirovať aj príklad z Rakúska - štvrť SolarCity Linz-Pichling. Sľúbili sme vtedy, že sa na jednotlivé okrsky, budovy či princípy tohto súboru pozrieme podrobnejšie. V ďalších častiach tohto seriálu predstavíme školu so škôlkou, dvojice obytných okrskov, priestor pre voľnočasové aktivity, riešenie dopravných, energetických i materiálových tokov, koncepciu zelene a sociálne či sociologické stránky tohto súboru. Začneme však centrom štvrte - nielen pre jeho význam, ale aj preto, že patrí, na rozdiel od našich zvyklostí, k prvým realizovaným objektom SolarCity.


Autor
Ing. arch. Henrich Pifko, FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG