späť na obsah časopisu

Správne vyriešenie styku obvodového plášťa budovy a otvorových konštrukcií (detail osadenia okien a dverí) je veľmi náročné a pri realizácii budov sa často podceňuje. Aj zmena v legislatíve, by mala vyriešiť problémy s montážou okien a dverí a dopomôcť ku konečnej kvalite otvorových konštrukcií.


Autor
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzent: doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.

Fotografie (vizualizácia)
archív autora, Rehau, s. r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG