späť na obsah časopisu

Na základe historických podkladov sa dokumentuje, že prvý „výťah" zostrojil Archimedes asi v roku 236 pred n. l. Bol to jednoduchý výťah na „ručný pohon". Prvý skutočný výťah v obytnej budove použil v roku 1670 E. Weigel v nemeckom meste Jena. Výťah v „súčasnej podobe" uviedol a realizoval v roku 1853 Elisha Graves Otis v obchodnom dome v New Yorku. Výťahy dneška prešli technickým a konštrukčným vývojom až do súčasnej modernej podoby.


Autor
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzoval: Ľubomír Blažíček

Fotografie (vizualizácia)
LB výťahy, s. r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG