Časopis EUROSTAV - 10/2011
Tematické okruhy

zakladanie, materiály a konštrukcie potrebné pri výstavbe vysokých, administratívnych, priemyselných a obchodných budov, špeciálne technológie, konštrukcie a opláštenia halových objektov, riešenia striech, parkovanie na strechách, úpravy povrchov v interiéri aj exteriéri, moderné technické zázemie zvyšuje životnosť aj hodnotu budovy, výťahy, eskalátory a turnikety, rekonštrukcia priemyselných budov...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG