späť na obsah časopisu

Historické mesto Levoča mení svoju tvár. Postupne sa tu totiž rekonštruujú vzácne historické objekty, ktoré sa adaptujú na nové účely. Jednou z ostatných adaptácii a rekonštrukcii je aj areál bývalých kasární. Objekty kasární boli vo veľmi zlom technickom stave. Napriek tomu sa vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku rozhodlo pre ich rekonštrukciu a adaptáciu a rozhodli sa tu umiestniť svoje pracoviská Pedagogickej fakulty. Po viac ako dvoch rokoch náročnej rekonštrukcie je objekt zrekonštruovaný a stal sa školským a ubytovacím zariadením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Autor
V spolupráci s Ing. arch. Máriou Čutkovou pripravila redakcia, Foto: Ivan Janovský

Fotografie (vizualizácia)
Ivan Janovský
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG