späť na obsah časopisu

Každý rok sa v rámci jedného čísla časopisu Eurostav venujeme téme ochrany a obnovy historických pamiatok a pamiatkovo chránenej industriálnej architektúre. Výnimkou nie je ani tento rok. Za tých viac ako 15 rokov sme túto tému „vyobracali“ už z rôznych strán, ale stále je dosť námetov na šírenie osvety ako v oblasti prístupov k riešeniam obnovy a ochrany pamiatok tak aj v technických, konštrukčných a technologických novinkách, ktoré sú vhodné použiť pri ich obnove. A, našťastie, každý rok pribúdajú nové realizácie, ktoré sú hodné publikovania. 

Odborníci na ochranu a obnovu pamiatok radi a často upozorňujú na to, že sa týmto témam nevenuje dostatočná pozornosť, že kultúra národa sa posudzuje aj podľa prístupu k ochrane kultúrneho dedičstva, že investori a developeri sú často veľmi agresívni a necitliví v presadzovaní svojich záujmov pri prestavbách pamiatkovo chránených objektov, že architekti nadávajú na pamiatkarov, že ich pravidlá znemožňujú napĺňať ich tvorivé predstavy, atď. Pravda je však aj to, že za tých 15 rokov, počas ktorých sa pravidelne venujeme tejto téme, cítime určitý progres v tejto oblasti. Mnohé slovenské mestá majú veľmi kultivovane obnovené historické budovy na námestiach a priľahlých uliciach, rekonštruujú sa aj naďalej rôzne historické objekty, ktorých obnova sa dlhé roky odkladala a mnohé z nich sa zachraňujú možno už aj v poslednej chvíli. Niektoré sa, žiaľ, nepodarilo zachrániť vôbec, lebo chýbali peniaze alebo dobrá vôľa či citlivosť investorov posunúť odkaz našich predkov budúcim generáciám...

Vianoce sú predo dvermi. V tomto predvianočnom čase majú zvyčajne aj historické centrá miest inú, krajšiu a radostnejšiu atmosféru. Tú ešte podčiarkujú vianočné trhy, ktoré sa v mnohých slovenských mestách konajú tradične počas adventu. Aj v Bratislave sú už otvorené a sú umiestnené tradične na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Obe námestia dostali symbolicky ako vianočný darček krásne obnovené historické budovy. Na Hlavnom námestí totiž nedávno sprístupnili po niekoľkoročnej obnove areál Starej radnice a Apponyiho paláca a na Hviezdoslavovom námestí zase finišujú s prestavbou a dostavbou objektu Reduta, ktorý v tomto čísle Eurostavu aj predstavujeme v rubrike Architektúra. Ale našťastie, nielen bratislavské príklady obnovy môžu ísť príkladom. Aj v Levoči sa práve ukončuje rekonštrukcia bývalých kasární. Viac o tejto rekonštrukcii sa dozviete na stranách 32 až 36.

Vážení čitatelia, verím, že vás ani toto číslo Eurostavu nesklame a keďže ide o posledné tohoročné číslo, chcem vám všetkým poďakovať za vašu vernosť, za vašu dôveru a podporu a verím, že nám aj v nasledujúcom roku zachováte svoju priazeň.

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2012 praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG