späť na obsah časopisu

Problematika uplatnenia drevín v historickom prostredí patrí v súčasnosti medzi veľmi diskutované témy. Prináša so sebou rad otázok a rozdielnych názorov zo strany architektov, pamiatkárov, záhradných a krajinných architektov aj ochranárov prírody. Mnohé z týchto priestorov prechádzali historickými vývojovými etapami, dochádzalo k funkčným a priestorovým zmenám, ktoré sa prejavili aj v uplatnení zelene (pre historické centrá miest je príznačné, že neoplývajú voľnými plochami pre vegetačné prvky).


Autor
Ing. Katarína Gécová, PhD., Ing. arch. Eva Putrová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava Recenzent: Ing. Eva Semanová, KPÚ Prešov

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG