späť na obsah časopisu

Historické námestia, ulice, nábrežia v centrách starých miest sa stávajú čoraz viac komunikačným a relaxačným priestorom pre ľudí. Tieto verejné priestory sú využívané v oveľa väčšej intenzite vo večerných a nočných hodinách ako tomu bolo v histórii. Ich atmosféra, okrem iného zabezpečovaná umelým osvetlením, patrí k „večernému obrazu“ prostredia, ktoré je v princípe definované aktuálnym funkčným využitím. Prirodzene, na rozdiel od denného obrazu tej-ktorej zástavby ohraničujúcej priestor, je častejšie menlivejší. Večerný obraz mesta môžeme považovať za súčasť jeho identity. Autorka sa v príspevku zaoberá vybranými okruhmi problematiky umelého osvetlenia historického prostredia, ako aj návrhom iluminácie fasád budov z hľadiska architektonického prístupu.


Autor
Ing. arch. Beata Polomová, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG