späť na obsah časopisu

Nemecká vláda si dlhodobo uvedomuje potenciál energetických úspor v stavebnom sektore, ktorý so svojím podielom 40 % z celkovej spotreby energie štatisticky predbieha dopravu aj priemysel. Výsledkom ich zodpovednej politiky je široká podpora vzdelávania a výskumu v tejto oblasti, množstvo legislatívnych opatrení a viacúrovňové možnosti finančných dotácií energeticky efektívnych budov.

 


Autor
Ing. arch. Lukáš Šíp, FA STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
Ing. Tomáš Repta
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG