späť na obsah časopisu

Po zimnom období opäť ožíva aj stavenisko polyfunkčného komplexu Centrál v Bratislave. Už letmý pohľad naň dáva tušiť, že ide o veľmi komplikovanú a rozsiahlu stavbu, na koncepte ktorej okrem architekta spolupracovalo veľmi veľa odborníkov z rôznych profesií. Jedným z nich je statik a konštruktér. A práve od tvorivého dialógu architekta so statikom a konštruktérom závisí do veľkej miery aj výsledná kvalita a podoba architektonického a konštrukčného riešenia diela. Dialóg je často založený práve na tom, že architekt sa pýta: „ČI SA TO DÁ ?"


Autor
grafické prílohy - architekt I. Kubík

Fotografie (vizualizácia)
archív I. Kubíka
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG