späť na obsah časopisu

Grünerbergova kefová továreň tvorila na prelome 19. a 20. storočia súčasť industriálno-hospodárskeho zázemia vtedajšej Bratislavy. Ležala trochu bokom od vtedajšej hlavnej komunikačnej tepny, spájajúcej stanice historických železníc so Zimným prístavom. Areál továrne pozostával z viacerých murovaných budov. Výnimku tvorila iba budova v strede areálu, vystavaná z trojpodlažného zliatinového skeletu, ukotveného do obvodového muriva objektu. Areál továrne prešiel viacerými prestavbami a v rámci spracovávaných Zásad ochrany pamiatkového územia PZ CMO Bratislava bol v roku 2006 navrhnutý na zápis do ÚZPF SR. Návrh na zápis neprešiel a následne sa začala rozsiahla prestavba industriálneho areálu, spojená aj s búraním budovy so zliatinovou konštrukciou...


Autor
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky, www.staretehly.sk
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG