späť na obsah časopisu

Na otázku ankety časopisu Eurostav z roku 2003 (Eurostav, 3/2003) o možnosti využitia nových progresívnych stavebných konštrukcií a technológií pri realizácii výstavby, jeden z riaditeľov veľkej stavebnej spoločnosti na Slovensku odpovedal: „... dnešné stavebníctvo vlastne ničím veľmi progresívnym nedisponuje - máme iba omnoho lepšiu organizáciu práce, správnu motiváciu zameranú na kvalitu i nákladovosť výstavby ... ťažisko ale zostáva na manuálnej práci, na dôslednosti a schopnosti technika i robotníka ..."Autor
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., SvF TU Košice, Recenzent: prof. Ing. Ivan Hyben, PhD., SvF TU Košice

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky, EUROPANEL, s. r. o., www.velox.sk, D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG