späť na obsah časopisu

Jeden z obytných okrskov v rámci SolarCity v rakúskom Linzi tvoria radové domy so zaujímavým urbanistickým konceptom ako aj hmotovo priestorovým riešením. Netradičná forma a dokonalá súhra zelene a skla už pri prvom pohľade berú dych. Autori Richard Rogers Partnership, Future Systems a Herbert Karrer vytvorili novodobý energeticky úsporný komplex obytných budov s exteriérmi bohatými na zeleň.

 


Autor
Ing. arch. Tibor Varga, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
T. Varga
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG